Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 124263 razy  
MIGAWKI Z HISTORII RADZYMINA
Dworek w parku księżnej Eleonory Czartoryskiej
ZŁOTY WIEK RADZYMINA
Jan Wnuk
Lata szczególnej świetności Radzymin przezywał w II połowie XVIII wieku, kiedy jego właścicielką została Księżna Eleonora Czartoryska, żona Księcia Michała Fryderyka Czartoryskiego i wujenka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Miasto gościło wielokrotnie króla oraz wielu znakomitych ludzi polskiego Oświecenia, związanych z królewskim mecenatem. Proboszczem radzymińskim był wtedy czołowy myśliciel i reformator epoki Oświecenia, wielce zasłużony dla Komisji Edukacji Narodowej, ksiądz Kazimierz Narbutt.
Księżna wiele wysiłku włożyła w rozwój miasta i polepszenia doli jego mieszkańców. Wydała unikalny zbiór praw, który regulował stosunki pomiędzy dworem a mieszkańcami oraz określał ich obowiązki i przywileje. W 1785 r. król, na prośbę swej wujenki, nadał Radzyminowi nowe prawa, w tym prawo odbywania targów w każdą środę, których tradycja trwa do dziś.
Z fundacji księżnej wzniesiono w mieście murowany kościół, plebanię oraz piękną klasycystyczną dzwonnice. Przy kościele zbudowano dom, gdzie znalazły swoją siedzibę pierwsza w mieście szkoła elementarna i przytułek dla ubogich. Okazały pałac księżnej otaczał krajobrazowy park. Projektantem budowli wzniesionych z fundacji księżnej był nadworny królewski architekt Jan Chrystian Kamsetzer.
ARTYKUŁY i FELIETONY