Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 165287 razy  
GALERIE WYDARZEŃ
 (75)    Strona: «1234..25»  
Powstanie Styczniowe było największym w XIX wieku polskim zrywem narodowym.
22 stycznia 1863 roku, Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy i tę datę przyjmujemy jako rozpoczęcie powstania.
Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.
" Cieniom tych co w 1863 w boju - z ręki kata lub w męce Sybiru zginęli " oddajemy dzisiaj należny hołd.
22 stycznia o godz. 18.15 w Radzymińskiej Sali Koncertowej obejrzeliśmy widowisko historyczne w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie " ZBROJNI NADZIEJĄ "
Na scenie ukazał nam się żywy obraz Artura Grottgera " Żałobne wieści ". Młodzi artyści, niczym pędzlem malarza, malowali kolejne postaci i zdarzenia, a każde nowe " pociągnięcie pędzlem " wywoływało w nas wzruszenie i refleksję nad tym, jak wielkich rzeczy dokonali dla nas ci WIELCY BOHATEROWIE.
Słuchając " Opowieści o straceniu Romualda Traugutta ", w niejednej głowie zrodziła się myśl, czy nas dzisiaj stać by było na taką ofiarę z życia.
Niech więc echo historii nieustannie odzywa się w naszych sercach.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za to, że razem mogliśmy uczestniczyć w pięknych obchodach 160. rocznicy Powstania Styczniowego.
Dziękujemy współorganizatorowi, czyli Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin za pomoc.
Dziękujemy Burmistrzowi Radzymina Krzysztofowi Chacińskiemu za objęcie Honorowym Patronatem wszystkich uroczystości.
To i poprzednie wydarzenia niezawodnie poprowadził Pan Jerzy Berta.
22 stycznia o godz. 17.00 odbył się Apel Pamięci przy Krzyżu Powstania Styczniowego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele:
- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód " Rajski Ptak " Koło w Radzyminie,
- władz Miasta i Gminy Radzymin z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Elżbietą Darką i Burmistrzem Panem Krzysztofem Dobrzynieckim,
- władz powiatu w osobach Marty Rajchert, Cezarego Wnuka i Pawła Dąbrowskiego,
- Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Żołnierzy AK Ziemi Radzymińskiej z prezesem Władysławem Kolatorskim,
- Stowarzyszenia Piłsudczyków RP Oddział Cudu nad Wisłą w powiecie Wołomin,
- Grupy Rekonstrukcyjnej Pana Pawła Kozakiewicza,
- Stowarzyszenia Historycznego Ziemi Radzymińskiej z Panem Maciejem Kasprzakiem,
- Zastępu Harcerzy 9 Szczepu Drużyn i Gromad Zuchowych Labirynt w Radzyminie,
oraz poczty sztandarowe: Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód " Rajski Ptak ", Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pilota Mariana Pisarka, Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Modlitwę poprowadził ks. prałat Stanisław Popis, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego, Dziekan Dekanatu Radzymin.
Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli władz oraz stowarzyszeń odczytany został Apel Pamięci. Tę część uroczystości przygotowali i przeprowadzili kadeci I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie pod dowództwem płk. ( r ) dr. Dariusza Kuzieli.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Krzyżu Powstania Styczniowego, zapalone zostały znicze.
Całą uroczystość, która miała bardzo podniosły charakter, poprowadził z wielkim kunsztem Pan Jerzy Berta.
Główne uroczystości upamiętniające 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w Radzyminie w dniach : 20 i 22 stycznia z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.
Obchody zapoczątkowane zostały 20 stycznia o godz. 12.00 Sesją Historyczną, która miała miejsce w auli Liceum Ogólnokształcącego im. C. K .Norwida w Radzyminie.
Pierwszy referat pt. " Powstanie Styczniowe na drodze Polaków do niepodległości " wygłosił mgr Jan Wnuk, absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, Honorowy Obywatel Radzymina, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, historyk regionalista.
Jest autorem pierwszej monografii dziejów Radzymina i pierwszego opisu krajoznawczego powiatu wołomińskiego
Prelegentem kolejnego wykładu pt. " Działalność patriotyczna rodziny Żulińskich " był prof. dr hab. Oskar Stanisław Czarnik., Honorowy Obywatel Miasta Kobyłka, długoletni pracownik naukowy Biblioteki Narodowej.
Autor wielu książek i artykułów poświęconych historii kultury literackiej w Polsce i na emigracji w XIX i XX wieku.
Wybitny znawca i kustosz polskich kresów wschodnich.
Członek Federacji Organizacji Polskich na wschodzie działającej we Lwowie i Kijowie.
Krewny rodziny Żulińskich.
Referat pt. " Walki powstańcze na terenie obecnego powiatu wołomińskiego. Miejsca pamięci. " wygłosił Mirosław Bujalski, Honorowy Obywatel Miasta Kobyłka, długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Kobyłki. Współautor książek i artykułów związanych z dziejami Kobyłki.
Współautor książki o Powstaniu Styczniowym, Jego autorstwa są rozdziały poświęcone powstańczym działaniom na terenie obecnego powiatu wołomińskiego.
Sylwetkę Artura Grottgera - malarza Powstania Styczniowego przybliżyła słuchaczom mgr Anna Maria Grzegorek, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Aktywny członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.
Autorka kilku książek dla dzieci i młodzieży. Jest też autorką i reżyserem wielu Wieczorów Patriotycznych.
Zaś Hanna Wrzosek - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w swoim wystąpieniu zaprezentowała wielkie osobowości w Radzyminie - Roman Żuliński, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay.
Wszystkich wykładowców i tematy ich referatów zapowiadał Pan Jerzy Berta.
Sesja Historyczna spotkała się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy zgromadzonych w auli, co świadczy o dużej potrzebie takich spotkań. Mają one nie tylko wymiar edukacyjny, ale są świetną okazją do poznania ciekawych ludzi i ich pracy.
 (75)    Strona«1234..25»  
ARTYKUŁY i FELIETONY