Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 124262 razy  
MIGAWKI Z HISTORII RADZYMINA
ICH ZNAKIEM BYŁ „RAJSKI PTAK”
Jan Wnuk
W czasie okupacji hitlerowskiej Radzymin był ważnym ośrodkiem konspiracji i ruchu oporu. Już od jesieni 1939 r. powstały w mieście komórki pierwszych organizacji niepodległościowych. Szczególną aktywność wykazywały Komenda Obrońców Polski, Związek Walki Zbrojnej a na obrzeżach wschodnich miasta Bataliony Chłopskie. Silnym ośrodkiem działań konspiracyjnych był Urząd Skarbowy.
W kwietniu 1942 roku w Radzyminie w domu państwa Boreckich przy ul. 11 Listopada doszło do spotkania przedstawicieli organizacji ZWZ, KOP i NOW, podczas którego zapadła decyzja o utworzeniu Radzymińskiego Obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak”.
Żołnierze Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka” dokonali wielu śmiałych akcji bojowych na terenie powiatu radzymińskiego i terenach przyległych. Nagrodą dla nich za walkę o wolną i suwerenną Ojczyznę były po tzw. „wyzwoleniu” ubeckie katownie i zsyłki do sowieckich łagrów. Z Radzymina i okolic funkcjonariusze NKWD przy pomocy radzymińskich komunistów aresztowali około 100 żołnierzy AK i wywieźli w głąb Rosji. Wielu z nich nie wróciło z „nieludzkiej ziemi”.
ARTYKUŁY i FELIETONY