Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 124262 razy  
MIGAWKI Z HISTORII RADZYMINA
RADZYMIŃSKA „SOLIDARNOŚĆ”
Jan Wnuk
Idea narodzonej w końcu lata 1980 r. „Solidarności” znalazła podatny grunt w radzymińskim środowisku. Najliczniejsza i najsilniejsza jej organizacja powstała w środowisku nauczycielskim. Wiodącą rolę odgrywali pracownicy oświaty Zespołu Szkół Terenów Zieleni. Do koła NSZZ „Solidarność” przystąpiło 240 pracowników oświaty z ogólnej liczby 350 zatrudnionych. Ocenia się, że procent zrzeszonych w naszej „Solidarności” był jednym z największych w Polsce.
Solidarność nauczycielska blisko współpracowała z kołami związku w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Przedsiębiorstwie Transportowym Budownictwa Komunalnego.
Członkowie związku rozwinęli ożywioną działalność w zakresie obrony pracowników, pomocy socjalnej, samokształcenia a także działalności politycznej nawiązując kontakty z odpowiednimi strukturami Regionu Mazowsze.
Po wprowadzeniu stanu wojennego radzymińska „Solidarność” nie zaprzestała działalności kontynuując ją konspiracyjnie. Prowadzono bibliotekę książek drugiego obiegu, kolportowano nowe wydawnictwa i prasę podziemną. Wydawnictwa te rozpowszechniano również wśród młodzieży szkolnej. Członkowie „Solidarności” Zespołu Szkół Terenów Zieleni wydali w formie książkowej zbiór kazań patriotycznych Ks. Jerzego Popiełuszki i bloczek znaczków poczty „Solidarność” poświęcony rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r..
Brano udział w wyszukiwaniu miejsc na podziemne drukarnie i konspiracyjne mieszkania a także współuczestniczono w drukowaniu prasy podziemnej. Zbierano pieniądze na pomoc dla represjonowanych nauczycieli i organizowano dla nich opiekę prawną. Przygotowywano też paczki żywnościowe dla internowanych działaczy Solidarności.
Po legalizacji związku w 1989 roku w ramach radzymińskiej „Solidarności” powstały w mieście, Komitet Obywatelski i Komitet Pomocy Charytatywnej.
ARTYKUŁY i FELIETONY