Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 161008 razy  
BIAŁORUŚ 2015 (31.07.2015 - 06.08.2015)
1 dzień RADZYMIN - GRODNO
06:15 spotkanie uczestników przed Kolegiatą w Radzyminie. 06:30 – wyjazd w trasę. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka. Przyjazd do Grodna. GRODNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: m.in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny pw. Św. Franciszka Ksawerego, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, Krzyż Katyński, objazd miasta. Obiadokolacja na mieście. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień GRODNO – BRZOZÓWKA
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii, mogiła powstańców 1863 r. BOGDANY – miejsce śmierci „Ponurego”. WASILISZKI – kościół, w którym był ochrzczony Czesław Wydrzycki (Niemen). Dom-muzeum Niemena. WAWIERKA – cmentarz katolicki, na którym był pochowany Jan Piwnik i groby jego kolegów. Przyjazd do Brzozówki. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień BRZOZÓWKA – BARANOWICZE
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: NOWOGRÓDEK - dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. Odrobina czasu wolnego. JEZIORO ŚWITEŹ - jezioro opiewane przez Mickiewicza, ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Przyjazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: NIEŚWIEŻ - zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd w trasę. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. Św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; Powrót do Baranowicz. Uroczysta kolacja przy muzyce.

5 dzień BARANOWICZE – SŁUCK – PIŃSK
Po śniadaniu wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie: SŁUCK – przepiękne nowe muzeum Pasów Słuckich. LENIN – cmentarz z unikatowymi drewnianymi macewami. Przyjazd do Pińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie. Nocleg.

6 dzień PIŃSK i OKOLICE
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska: zwiedzanie miasta (katedra p.w. Wniebowstąpienia NMP, kolegium jezuitów fundacji ks. St. Albrychta Radziwiłła z XVII w, w którym przebywał Andrzej Bobola - ob. m.in. Galeria Obrazów oraz Muzeum Polesia Białoruskiego; kościół katolicki p.w. Św. Karola Boromeusza). Wyjazd do Motola muzeum wsi poleskiej – skansen. Powrót do Pińska. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień PIŃSK - WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: JANÓW POLESKI – miejsce męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli. HRUSZOWA – zachowany dąb Dewajtis. KOBRYŃ – dworek miejski zw. Domem Suworowa (w 1860 r. mieszkał w nim Romuald Traugutt); kościół katolicki pw. Wniebowstąpienia NMP z kwaterą żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920; cerkiew prawosławna pw. Św. Piotra i Pawła z pięknym nagrobkiem Aleksandra Mickiewicza (brata Adama) na przyległym starym cmentarzu katolickim; BRZEŚĆ – wycieczka objazdowa po mieście: gimnazjum, do którego uczęszczała Krystyna Krahelska; pomnik A. Mickiewicza; budynek, przy którym odbyła się wspólna parada niemiecko-radziecka 22 września 1939 roku. Odrobina czasu wolnego. Ostatnie zakupy. Wyjazd w stronę granicy, przejście graniczne Brześć - Terespol. Planowany przyjazd do Radzymina ok. godz.21.00. Tak był planowany ostatni dzień wycieczki. Niestety, przypadkowe zdarzenie drogowe naszego autokaru oraz niezrozumiała opieszałość służb granicznych, spowodowały, że do Radzymina dotarliśmy późną nocą.
ARTYKUŁY i FELIETONY